Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 163374Overige overheidsinformatieGemeenteraadsvergadering

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad, welke gehouden zal worden op:

Donderdag 10 juni 2021 om 19.30 uur via MS-Teams 

 

De link om deel te nemen zal u tijdig worden toegezonden.

De raadsvoorstellen met bijlagen zijn digitaal op de website te raadplegen en liggen voor u ter inzage vanaf donderdag 27 mei 2021 om 13.00 uur in de leeskamer van het gemeentehuis.

 

De voorzitter van de raad,

Concept-agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 10 juni 2021

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 22 april 2021

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 3 juni 2021

5. Vaststellen bestemmingsplan De Eikenhof, Mingersborg 28A te Voerendaal

6. Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg

7. Financiële situatie JENS

8. Ingekomen stukken

9. Sluting

 

De op deze agenda betrekking hebbende raadsvoorstellen en evt. aanvullende stukken kunt u raadplegen via de website www.voerendaal.nl.

 

I.v.m. de coronamaatregelen zal de vergadering via MS-Teams worden gehouden. De stream van de vergadering wordt uitgezonden via de lokale TV zender ZO-NWS. De vergadering is ook live te volgen via de gemeentelijke website en via www.zo-nws.nl en de Facebook-pagina van ZO-NWS.