Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 163348Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Boonakker 18, 5384 MG te Heesch

Datum ontvangst: 21-05-2021

 

Het plaatsen van een carport en berging

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 2 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze