Gemeenteblad van Beekdaelen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekdaelenGemeenteblad 2021, 163029Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Sportparklaan 2b in Hulsberg

De gemeente Beekdaelen heeft op 2 december 2020 een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning met zaaknummer W-2020-284 voor het plaatsen van een container t.b.v. extra opslagruimte op locatie Sportparklaan 2b in Hulsberg. De vergunning is verleend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking/verzending een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar:

Gemeente Beekdaelen/ College van Burgemeester en Wethouders / Postbus 22000 / 6360 AA Nuth

Vermeld het volgende in uw bezwaarschrift:

Uw naam en adres / uw handtekening / de datum van het bezwaar (dagtekening) / een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht / de motivering van uw bezwaar (de gronden)

Uw bezwaarschrift zorgt er niet voor dat geen uitvoering mag worden gegeven aan het besluit. In juridische zin betekent dit dat uw bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Om dit te voorkomen kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg / Sector bestuursrecht / Postbus 950 / 6040 AZ Roermond