Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2021, 162716Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Lijnden, kavel HLM03 AI 894, veranderen van bestaande in- of uitrit aan de Tweeduizend EI, 20-05-2021, zaaknummer 4829206, olonummer 6098279.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.