Gemeente Maassluis - verlening Vent- en standplaatsenvergunningen - innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van koffie, thee, warme chocolademelk en zelfgemaakte cake en taart - 23 mei 2021, 13 juni 2021, 11 juli 2021, 15 augustus 2021 en 12 september 2021 van 12.00 – 20.00 uur - Avonturis, Maassluis

Maassluis, 20 mei 2021

Verleende vergunningen:

Vent- en standplaatsenvergunningen

  • Fabi Productions, voor het innemen van een incidentele standplaats, locatie Avonturis, voor de verkoop van koffie, thee, warme chocolademelk en zelfgemaakte cake en taart op 23 mei 2021, 13 juni 2021, 11 juli 2021, 15 augustus 2021 en 12 september 2021 van 12.00 – 20.00 uur (besluit d.d. 17-05-2021) alle postcodes

 

rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven