Gemeente Amsterdam - Inspraak Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden

Op 18 mei 2021 heeft het college de concept Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden vastgesteld. Een definitief besluit over de ontwikkelstrategie volgt medio oktober. Voorafgaand aan deze besluitvorming wil het college graag eventuele suggesties van Amsterdammers weten. Zij kunnen deze delen via een inspreekreactie (zienswijze). Meer informatie hierover vindt u op de pagina Oeverlanden: ontwikkeling natuur- en recreatiegebied.

Ontwikkelstrategie

De Oeverlanden zijn een bijzonder natuur- en recreatiegebied aan het Nieuwe Meer in het zuidwesten van Amsterdam. Met de concept ontwikkelstrategie kiest het college uitdrukkelijk voor het versterken van de natuur en het reguleren van recreatie in het gebied. De concept ontwikkelstrategie is een richtinggevend visiedocument voor 2040 op basis waarvan de gemeente de komende jaren, in dialoog met de omgeving, de juiste keuzes voor De Oeverlanden kan maken en is gemaakt in co-creatie met de belangrijkste stakeholders uit het gebied.

Mogelijkheden voor inspraak

Van 25 mei tot en met 5 juli 2021 kunt u op verschillende manieren een zienswijze indienen op het voorstel van het college.

 

  • U kunt relevante stukken hier online inzien op de pagina Oeverlanden: ontwikkeling natuur- en recreatiegebied.

  • U kunt een mail met reactie sturen naar oeverlanden@amsterdam.nl.

  • Een schriftelijke reactie kan naar

  • Gemeente Amsterdam

  • t.a.v. de directie Ruimte en Duurzaamheid

  • Postbus 2758

  • 1000 CT Amsterdam

Uw gegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Op deze verwerking van persoonsgegevens is een privacyreglement van toepassing. Dit reglement kunt u raadplegen op de website van de gemeente Amsterdam.

 

Na de inspraakperiode verwerkt de gemeente alle reacties in een Nota van Beantwoording, die vervolgens weer aan de raad wordt voorgelegd.

 

Naar boven