Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2021, 161927Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op de aanvraag omgevingsvergunning, Engsestraat 12 te Duiven

De gemeente heeft op 21 mei 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het veranderen van bestaande schuur met zaaknummer Z/20/069094 / 20SZ1388 op locatie Engsestraat 12 te Duiven. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Het (ver)bouwen van een Bouwwerk

  • Handelen in strijd met regels RO

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan omgevingszaken gemeente Duiven, postbus 6,6920 AA te Duiven. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 22 mei 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@1stroom.nl of telefoonnummer 088-695 3000.