Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2021, 161191VerordeningenWijziging Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, het Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021 en de Parkeerverordening Gemeente Veere 2021;

overwegende, dat het doelmatig is de bevoegdheid om parkeerproducten af te geven en aanvragen voor parkeerproducten af te wijzen op grond van de Parkeerverordening Gemeente Veere 2021, te mandateren aan algemeen directeur, het Afdelingshoofd Dienstverlening, de Parkeerregisseur van Openbare Ruimte en de medewerker CPB;

 

besluit:

aan algemeen directeur, het Afdelingshoofd Dienstverlening, de Parkeerregisseur van Openbare Ruimte en de medewerker CPB de bevoegdheid te mandateren om parkeerproducten af te geven en aanvragen voor parkeerproducten af te wijzen op grond van de Parkeerverordening Gemeente Veere 2021.

Dit mandaat wordt opgenomen in het register behorend bij het Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021 onder nummer 26 bij hoofdstuk 3a.

 

en

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, het Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021 en RVV 1990;

overwegende, dat het doelmatig is de bevoegdheid om aanvragen voor parkeervergunningen op grond van RVV 1990 af te wijzen, te mandateren aan algemeen directeur, het Afdelingshoofd Dienstverlening, de Parkeerregisseur van Openbare Ruimte en de medewerker CPB;

 

besluit:

aan algemeen directeur, het Afdelingshoofd Dienstverlening, de Parkeerregisseur van Openbare Ruimte en de medewerker CPB de bevoegdheid te mandateren om aanvragen voor parkeervergunningen op grond van RVV 1990 af te wijzen.

Dit mandaat wordt opgenomen in het register behorend bij het Algemeen mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Veere 2021 en toegevoegd onder nummer 27 bij hoofdstuk 3a.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld op 18 mei 2021.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Veere,

de secretaris, de burgemeester,

 

J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag