Gemeenteblad van Heerenveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenGemeenteblad 2021, 16118Beschikkingen | aanvraagAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, KAPPEN VAN EEN BOOM, AENGWIRDERWEG 90 LUINJEBERD

 

Het kappen van een boom op het perceel Aengwirderweg 90 te Luinjeberd (12-01-2021)

 

De aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis. In dit stadium is het indienen van zienswijzen/bezwaar nog niet mogelijk. De publicatie is alleen bedoeld ter informatie. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling vergunningen, telefoonnummer 14 0513. Op verzoek kunnen stukken die openbaar zijn per mail worden toegezonden. Daarvoor kunt u een mail sturen naar vergunningen@heerenveen.nl.