Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 160401Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dintherseweg 14,14a en 14b, ( sectie I 438 en 456) 5388 VG te Nistelrode

Datum ontvangst: 17-05-2021

 

Het wijzigen van de situatie van plaatsen van 2 gebouwen met elk 20 logiesverblijven ( wijziging op eerder verleende vergunning )

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 26 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze