Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2021, 16036Beschikkingen | afhandelingGemeente Westvoorne - verlening omgevingsvergunning - slopen van een schuur - Boomweg 22, Rockanje

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor: 

de activiteit slopen:

  • d.d. 12 januari 2021, nr. 868-2021/2021-005, verzonden d.d. 12 januari 2021, voor het slopen van een schuur aan de Boomweg 22, 3235 NH Rockanje.