Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 16003Overige overheidsinformatieBesluit adres op te nemen als: Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om uw adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Dit houdt in dat uw vertrek naar een onbekend land wordt geregistreerd. Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op overheidsvoorzieningen en –diensten.

 

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum publicatie

Dhr. J.R. Bartoszewicz

13-05-1981

De Dreef 3 C062, 1716 KK Opmeer

21-01-2021

Dhr. J.F. Bartoszewicz

12-09-2014

De Dreef 3 C062, 1716 KK Opmeer

21-01-2021

Mw. M. Mrozik

26-04-1976

De Dreef 3 C062, 1716 KK Opmeer

21-01-2021

 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Opmeer. Let u erop dat u het bezwaar indient binnen zes weken na bekendmaking. In het ondertekende bezwaarschrift moet staan: naam en adres van degene die het stuurt, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker de redenen vermelden waarom hij/zij het niet eens is met het besluit.