Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2021, 159752Beschikkingen | afhandelingBesluit omgevingsvergunning, BOUWEN, Oosterveld 4 te Norg, het oprichten van een woning, garage en carport, 19 mei 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende vergunning hebben verleend.

 

 

Oosterveld 4 te Norg, het oprichten van een woning, garage en carport, 19 mei 2021

Binnen 6 weken na de datum van dit besluit kan hiertegen een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.