Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 159131Beschikkingen | afhandelingBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Prins Constantijnlaan 12 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 18 mei 2021 de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen buiten behandeling hebben gelaten.

Ons kenmerk: 164064

Locatie(s)

Prins Constantijnlaan 12

Verzenddatum besluit

18 mei 2021

Bezwaarmogelijkheid

De beschikking ligt in het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre, ter inzage. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, daags na verzenddatum, bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost Brabant in 's- Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.