Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 158990Beschikkingen | aanvraagBurgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van het dak van een melkveestal aan de Elskampseweg 6 in Gameren. Zaaknummer: ODR2105498.

Burgemeester en wethouders ontvingen de aanvraag op 18-5-2021. De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op het vernieuwen van het dak van een melkveestal op het adres Elskampseweg 6 in Gameren.

Het betreft een kennisgeving van een ingekomen aanvraag. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.

 

Inzage/informatie

Voor de omgevingsvergunning neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.