Gemeenteblad van Montfoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontfoortGemeenteblad 2021, 15891Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Nieuweweg 3 in Montfoort

De gemeente heeft op 4 januari 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer z-20-015064 voor een omgevingsvergunning op locatie Nieuweweg 3 in Montfoort te verlengen voor een periode van maximaal zes weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met of telefoonnummer 088 – 022 50 00 of info@odru.nl.