Gemeenteblad van Montfoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontfoortGemeenteblad 2021, 15868Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning K Linschoten Westzijde 18 in Linschoten

Op 23 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op locatie K Linschoten Westzijde 18 in Linschoten. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer z-20-018264.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een ontwerpbesluit, waarna een ieder zienswijzen kan indienen. Er wordt een definitief besluit genomen binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag. Als de aanvraag een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft, kunnen we de termijn met een redelijke termijn verlengen. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 – 022 50 00 of info@odru.nl.