Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 15792Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de dakopbouw op het perceel Kathoek 17 te Avenhorn

Op 13 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de dakopbouw op het perceel Kathoek 17 te Avenhorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-HZ-0014. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.