Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 157663Beschikkingen | afhandelingAlgemene plaatselijke verordening (Apv), Verleende incidentele standplaatsvergunning Paashuis- de Laat VOF

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 mei 2021 besloten een incidentele standplaatsvergunning te verlenen aan Paashuis- de Laat VOF, Gruttolaan 24, 5262 ZG, Vught voor het verkopen van nougat en suikerwerken op het Plein 1969 in Heeswijk-Dinther van 11 tot en met 15 juni 2021.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.