Rectificatie: Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Rabenhauptstraat 23a te Groningen Heresingel 22, 22a en Rabenhauptstraat 23a, 9725 CB Groningen ─ omzetten 4 onzelfstandige wooneenheden naar 3 zelfstandige wooneenheden en plaatsen 3 dakkapellen (ontvangstdatum 04-02-2021, dossiernummer 202170698)

Rectificatie Gemeenteblad 2021 137584 i.v.m. verkeerde rubriek.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegendeze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrechtis wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. HarmBuiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

 

Groningen, 05 mei 2021

Naar boven