Rectificatie: Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn: Herman Colleniusstraat 68, 9718 KW Groningen ─ uitbreiden pand dmv aanbouw met balkons (bgg en 1 verdieping) en realiseren dakterras (ontvangstdatum 17-11-2020, dossiernummer 202077233)

Rectificatie Gemeenteblad 2021 137563 i.v.m. verkeerde rubriek.

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegendeze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrechtis wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. HarmBuiterplein 1, geopend op werkdagen van 09.00uur tot 13.00u uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden

 

Groningen, 05 mei 2021

Naar boven