Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 156954Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit Monumentenwet 1988

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is voornemens om een vergunning (archeologische monumentenvergunning) als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988 te verlenen voor:

 

Archeologisch onderzoek van een graf op de percelen met de kadastrale aanduiding: Valkenburg A 3028 (Rijksmonumentnummer 47164/ Locatie Kasteel Valkenburg)

Het ontwerpbesluit met kenmerk: 1151864 van de minister van OCW en zaakkenmerk: Z.1192982 van de gemeente Valkenburg aan de Geul ligt met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 20 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage bij het team Vergunningen van de gemeente Valkenburg aan de Geul, Geneindestraat 4 te Valkenburg. Wanneer u de stukken wilt inzien dan kunt u een afspraak maken bij team Vergunningen, tel. nr. 14 043.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het Klantcontact centrum (14 043).