Statenlaan 67, 5223 LA te 's-Hertogenbosch, het uitbreiden van bestaand onderwijsgebouw, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

 

Adres of locatie: Statenlaan 67, 5223 LA te 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het uitbreiden van bestaand onderwijsgebouw

Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo)

Kenmerknummer: WB00058081

Uiterste beslisdatum: 28 juni 2021

 

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

 

Naar boven