Gemeenteblad van Enschede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeGemeenteblad 2021, 156482Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst melding kappen Dr. De Jongstraat

Op 12 mei 2021 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Dr. De Jongstraat. Het betreft het kappen van 2 haagbeuken. De melding is geregistreerd onder zaaknummer V-2021-2779. De melding betreft:

  • Kap

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vergunning@enschede.nl of telefoonnummer 053 4817100.