Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 156358Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het realiseren van inpandige huisvesting voor 16 arbeidsmigranten op het perceel Julianastraat 21 A te Avenhorn

De gemeente heeft op 17 mei 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2020-HZ-0677 voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van inpandige huisvesting voor 16 arbeidsmigranten op locatie Julianastraat 21 A te Avenhorn te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.