Gemeenteblad van Enschede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeGemeenteblad 2021, 156166Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag instemmingsbesluit kabels en leidingen Dr. De Jongstraat 2A

De gemeente heeft op 18 mei 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer V-2021-2005 voor een instemmingsbesluit kabels en leidingen : het verplaatsen van een MRS station, op locatie Dr. De Jongstraat 2A. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Voorzieningen in de grond

Inzage

De stukken liggenter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het College van Burgemees­ter en Wethouders, Postbus 20, 7500 AA te Enschede. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 19 mei 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via vergunning@enschede.nl of telefoonnummer 053 4817100.