Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 156018Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit omgevingsvergunning Hekerweg 20 te Valkenburg

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat een ontwerp besluit omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) ter inzage ligt voor het uitbreiden van het aantal te exploiteren kampeerplekken op de locatie Hekerweg 20 te Valkenburg met vijf plekken.

Omgevingsvergunning

Op 11 september 2020 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het aantal te exploiteren kampeerplekken op de locatie Hekerweg 20 te Valkenburg met vijf plekken. De aanvraag is geregistreerd onder Z-HZ_WABO-2020-000649 en omvat de volgende activiteit:

  • handelen in strijd met de regels van de ruimtelijke ordening.

Omschrijving

Het plan houdt een uitbreiding van het aantal te exploiteren kampeerplekken op de locatie Hekerweg 20 te Valkenburg met vijf plekken in, zodat in totaal maximaal 15 plekken in plaats van 10 plekken geëxploiteerd kunnen worden.

Inzage

Het ontwerp besluit omgevingsvergunning ligt, met bijbehorende stukken, van 27 mei tot en met 7 juni 2021 op de volgende wijze ter inzage:

  • via de gemeentelijke website https://www.valkenburg.nl/bestuur en organisatie/beleid-en-regelgeving/bekendmakingen of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0994.2021OV003-ON01);

  • bij het Klant Contact Centrum van de gemeente, uitsluitend tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en op afspraak via tel. 14 043.

Zienswijzen

Gedurende de ter inzage termijn kan iedereen een zienswijze over het ontwerp besluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 998, 6300 AZ te Valkenburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het Klantcontact centrum (tel. 14 043).

Valkenburg, mei 2021