Herhaalde bekendmaking: Uitvoeringsbesluit op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening artikel 2.4.8 inzake aanwijzing gebieden waar het gebruik van alcohol is verboden

Tekstplaatsing

Artikel 2.4.8 van de APV:

 • 1.

  Het is verboden op de weg, die deel uitmaakt van een door burgemeester en wethouders aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

  • a.

   een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2.3.1.1, eerste lid;

  • b.

   een plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 381, tweede lid, van de Drank- en Horecawet.

Op grond van genoemd artikel kan het college van burgemeester en wethouders een gebied aanwijzen waar het gebruik van alcoholhoudende dranken niet is toegestaan. In de voormalige gemeente Gemert waren de bebouwde kommen van de gemeente reeds aangemerkt als gebieden waar het gebruik van alcoholhoudende dranken niet is toegestaan. Inmiddels dienen de gebieden opnieuw door het college van Gemert-Bakel te worden aangewezen.

 

Overwegende dat met name jongeren nogal eens overlast veroorzaken, mede na het gebruik van alcoholhoudende dranken heeft het gemeentebestuur behoefte enkele gebieden binnen de gemeente Gemert-Bakel aan te wijzen waar het gebruik van alcoholhoudende dranken niet is toegestaan. Na aanwijzing van deze gebieden kan de politie verbaliserend optreden tegen het gebruik van alcoholhoudende dranken.

 

In overleg met de politie zijn de volgende gebieden binnen Gemert-Bakel aangewezen als gebied waarbinnen het gebruik van alcoholhoudende dranken niet is toegestaan, met uitzondering van private terreinen en horecagelegenheden:

Gemert, Handel, De Rooije Plas, De Mortel:

(Gemert) Westom-De Kampen-Pandelaarskampen-Pandelaar-Groene Steeg-Boekelseweg-Kanerijt-Lieve Vrouwesteeg-(Handel)-Boslaan-Strijbosscheweg-Herenveldseweg-Eikenwalweg-Dompthoorn-Haveltweg-Grintweg-(Rooije Plas)-Rooije Aschweg-(Gemert)-Scheiweg-Sparrenweg-Rooye Hoefsedijk-Leemskuilenweg (De Mortel)-Dr. De Quayweg-Reebos-Heikampseweg-De Bleek-Koekoekweg-Hoogen Aarleseweg-Oude Bakelsedijk (Gemert)-Zandstraat-Broekstraat-Zuidom.

Elsendorp:

Zeelandsedijk-Keizersberg-Elsendorpseweg-Den Heikop-Limbraweg-Ripseweg.

De Rips:

Ripsestraat-Blaarpeelweg-Burg Nooijenlaan-Burg v.d.Wildenberglaan-Eiermijndreef-Min.Rommedreef-Kruisberglaan .

Aarlese Visvijver:

Grolese Heide-Heikantseweg-Beemd-Nuijeneind & onverhardewegen rondom Aarlese Visvijver.

Bakel:

Gemertseweg-Geneneind-Zaarvlaas-Ven-Hooizak-Vlinkert-Roessel-Leemskuilendijk-Oldert-Kuundertseheide-Kuundert-Hilakker-horizontale verbinding tussen Heelakker en Dakworm en Besterd-Benthem-Aarlerixtelseweg-verbindingszandpad met Nuijeneind-Gemertseweg.

Recreatieterrein De Meibloem en Bakelse Plassen:

Hekker-Hooizak-Nederheide-horizontale doorsteek naar Kaak-Hutten-Heibloem.

Milheeze:

Kreijtenberg halverwege doortrekken horizontaal naar Heibloem, Bocht en Kaak-Hoevensebaan-Hoevenseklamp-Rooiweg-Pottingen horizontaal doortrekken naar Kaweide-Ossenstaart-Hof.

 

Genoemde gebieden zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 januari 2002,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMERT-BAKEL

de secretaris,

mr. R.A.L. Severijns

de burgemeester,

mr. J.H.A.G. van Maasakkers

Naar boven