Kerkstraat 13 en 19 Joure (Kadastrale aanduiding: JRE00/A/8968): verlenging beslistermijn aanvraag vergunning aanbrengen van bewegwijzering (OV 202102

Op 10 mei 2021 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 29 juni 2021. De aanvraag betreft het aanbrengen van bewegwijzering.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

Naar boven