Straatweg 11 te Eesterga: aanvraag vergunning herbouwen van een achter vleugel bij een bestaande boederij (OV 20210382)

Op 11-mei-2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het herbouwen van een achter vleugel bij een bestaande boederij.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven