Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 154100Beschikkingen | afhandelingKennisgeving melding tijdelijke verkeersmaatregelen voor een gehele wegafsluiting: de Barg te Roelofarendsveen zal worden afgesloten op 14 juni 2021 van 7.00 t/m 17.00 uur, GV 44815

Verzenddatum: 17 mei 2021

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.