Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 153886Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Plan Laar-Achterstraat sectie B 2565/2591/2590 ( tussen 't Heufke 13 en 15), 5388 TL te Nistelrode

Datum ontvangst: 12-05-2021

 

Het oprichten van een woning

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 19 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze