Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2021, 15342Beschikkingen | afhandelingAanvraag ingetrokken: Omgevingsvergunning regulier: Noorderhaven-de Mars, Zutphen

 

Zaaknummer: 180819

Omschrijving: het plaatsen van 5 Kineticwheels (geluidszuilen)

Locatie: Noorderhaven-de Mars, Zutphen

Datum : 14 januari 2021

 

Deze publicatie heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het Omgevingsloket (team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575.

 

 

 

Zutphen, 18 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Zutphen