Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2021, 15310Beschikkingen | afhandelingVerlengingsbesluit, het intern verbouwen van het bestaande kantoor en uitbreiden van het terrein, Laarakkerweg 11 Oisterwijk

Het college van de gemeente Oisterwijk heeft in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken. Tegen dit besluit kan geen bezwaar en geen beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

 

Laarakkerweg 11 Oisterwijk, het intern verbouwen van het bestaande kantoor en uitbreiden van het terrein. Dossiernummer 2020-0819, ingediend op 06-11-2020 (Activiteit; Bouwen, Strijdig gebruik bestemmingsplan)