Wijziging Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 van de Verordening Parkeerbelasting 2021

De raad van de gemeente Velsen,

 

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..

Besluit

Vast te stellen de (eerste) wijziging op de Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 van de Verordening Parkeerbelasting 2021:

Artikel I

A. De volledige “Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 van de Verordening Parkeerbelasting 2021 wordt vervangen door:

Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 van de Verordening Parkeerbelasting 2021-01

 

1. Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 bedraagt:

 

1.1 06 parkeervakken aan de oostzijde van Plein 1945 € 1,30 per 60 minuten

1.2 10 parkeervakken aan de westzijde van het Marktplein € 1,30 per 60 minuten

1.3 24 parkeervakken aan de westzijde van het middengedeelte van het Marktplein € 1,30 per 60 minuten

1.4 07 parkeervakken aan het Dudokplein, stadhuis, € 1,30 per 60 minuten

1.5 05 parkeervakken aan de westzijde van het Plein 1945 € 1,30 per 60 minuten

1.6 44 parkeervakken aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat,

voor zover gelegen tussen het Plein 1945

en de Engelmundusstraat en tussen de Velserduinweg

en het Marktplein € 1,30 per 60 minuten

1.7 30 parkeervakken aan de IJmuiderslag (zone I) € 2,30 per 60 minuten

1.8 192 parkeervakken aan de IJmuiderslag (zone II) € 2,30 per 60 minuten

1.9 parkeerterrein aan de Heerenduinweg aan de noordzijde (zone III)€ 1,80 per 60 minuten met een maximum per dag van € 8,50

 

2. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in de verordening Parkeerbelastingen 2021, artikel 2, onderdeel b, bedraagt:

Voor een bedrijvenvergunning op het parkeerterrein aan de Heerenduinweg aan de noordzijde (zone III) voor de 1e, 2e en 3e vergunning, per vergunning € 90,00

Artikel II

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten, die zich voor de in artikel III , tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel III

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van het in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

  • 2.

    De datum van de heffing is 1 januari 20121

Artikel IV

Deze verordening wordt aangehaald als de (eerste) wijziging op de Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 van de Verordening Parkeerbelasting 2021.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R.B. Palstra F.C. Dales

Naar boven