Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2021, 15173Beschikkingen | aanvraagvan Peltlaan 358 te Nijmegen: verwijderen van asbesthoudende materialen - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 18-01-2021

Omschrijving: verwijderen van asbesthoudende materialen (van Peltlaan 358 te Nijmegen)

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z21.100348.01

Product: meldingen

Ontvangst: 14-01-2021

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=4DE74A23-5E14-404C-AE5B-6AD7CEFF0421