Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2021, 1513Beschikkingen | aanvraagGemeente Baarn verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Javastraat 5 te Baarn

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij op grond van artikel 3:9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn van onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Javastraat 5 te Baarn (3742 CL) het tijdelijk bewonen van het bijgebouw in verband met het verbouwen van het hoofdgebouw 22 oktober 2020

Baarn 30 december 2020