Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 151255Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag aanvraag beschikking, Grotestraat Centrum 3, 6301CV Valkenburg

De gemeente heeft op 11 mei 2021 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z-HZ-WABO-2021-000128 en DMS nummer Z-HZ-WABO-2021-000128 voor een aanvraag beschikking op locatie Grotestraat Centrum 3, 6301 CV Valkenburg. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. Het besluit betreft het brandveilig gebruik van het pand (vergunning).

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. De inzageperiode is 6 weken en start op 12 mei 2021. Voor het inzien van de stukken dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 043.

Procedure

Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg. Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via het telefoonnummer 14 043.