Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 150806Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Noorderbrug 5, 1713GA Obdam

Op 7 mei 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een aanvraag beschikking voor bouwen van een loods en een schuurkas op het perceel Noorderbrug 5, 1713GA Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000219. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.