Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 150478Beschikkingen | aanvraagIntrekken aanvraag omgevingsvergunning (regulier), Park de Meeris (Waalre, sectie A. Nr. 6060 ged.) te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 10 mei 2021de volgende aanvraag omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure voor het bouwen van een natuurbelevingscentrum is ingetrokken.

Ons kenmerk: 124927

Locatie(s)

Park de Meeris, Waalre, sectie A. nr. 6060 ged.

Inzage

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.