Kennisgeving van Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025

De gemeenteraad van de gemeente Asten heeft conform Artikel 4.22 van de Wet Milieubeheer op 8 december 2020 het Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025 vastgesteld.

Inhoud van het plan

De gemeente Asten gebruikt het Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025 om nu en in de toekomst aan de gemeentelijke zorgplichten (afvalwater, hemelwater en grondwater) te kunnen voldoen en als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Bij het Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025 staat de volksgezondheid voorop. Verder koerst de gemeente Asten naar een duurzame, klimaatbestendige, professionele en participerende waterketen en naar een klimaatbestendig, schoon, geordend en beleefbaar watersysteem. Dit door voortvarend aan de slag te gaan en dat alles tegen aanvaardbare kosten.

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Asten 2021-2025 omvat de volgende documenten (zie bijlagen):

 • 1.

  Raadsbesluit Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025

 • 2.

  Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025

 • 3.

  Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025 – Samenvattende Poster

   

Ter inzage

Het plan ligt van vrijdag 1 januari 2021 tot vrijdag 12 februari 2021 voor iedereen ter inzage tijdens openingstijden van het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Koningsplein 3, in Asten. U kunt tevens de stukken inzien in de bijlage van deze mededeling op www.officielebekendmakingen.nl en op de gemeentelijke website www.asten.nl.

 

Asten, 30 december 2020

College van burgemeester en wethouders van gemeente Asten

Naar boven