Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 150152Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Krommedelseweg 24, 5472 PM te Loosbroek

Datum ontvangst: 10-05-2021

 

Het verwijderen van 2 draagmuren

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 19 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze