Gemeenteblad van Midden-Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DrentheGemeenteblad 2021, 149419VerordeningenIntrekking Beleidsregel leerwerkvouchers en stap-naar-werk vouchers

 

Artikel 1 Intrekking

De beleidsregel leerwerkvouchers en stap-naar-werk vouchers Vitaal Platteland 2017 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020.

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 september 2020

 

burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

 

de secretaris

M. Hacking

 

de burgemeester

M. Damsma