Gemeenteblad van Midden-Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-DrentheGemeenteblad 2021, 148851VerordeningenIntrekking zorgkostenregeling 2018 gemeente Midden-Drenthe

 

Artikel 1 Intrekking

De “Zorgkostenregeling 2018 gemeente Midden-Drenthe” wordt per 11 mei 2021 ingetrokken.

 

 

Aldus vastgesteld door het college d.d. 12 mei 2020.

 

de secretaris,

 

de burgemeester.