Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 148847Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, De Veken 204, 1716KJ Opmeer

Op 7 mei 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een aanvraag beschikking voor plaatsen van gevelreclame op een bestaand bedrijfspand op het perceel De Veken 204, 1716KJ Opmeer. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000257. De aanvraag betreft:

  • op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.