Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2021, 14815Beschikkingen | aanvraagGemeente Stichtse Vecht - ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester Egginkstraat 16 Maarssen - dakkapel achterzijde

Datum ontvangst: 12 januari 2021

Zaaknummer: 2021-000094

Deze bekendmaking is alleen bedoeld om u te informeren over de ontvangst van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Dan kunt u eventueel tegen de verlening bezwaar maken.

Procedure

Bij de voorbereiding van het besluit wordt de reguliere procedure gevolgd. Dat betekent dat de gemeente Stichtse Vecht binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit neemt. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. De eventuele verlenging van de beslistermijn en het uiteindelijke besluit op de aanvraag worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Vanaf het moment van verzending van het besluit heeft u zes weken om bezwaar te maken.

Inzien

Op afspraak kunt u de aanvraag inzien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via info@stichtsevecht.nl of telefoonnummer 14 0346. Het besluit op de aanvraag kunt u inzien op het gemeentekantoor in Maarssen. Ook voor het inzien van het besluit moet u een afspraak maken.