Gemeenteblad van Heerenveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerenveenGemeenteblad 2021, 14802Beschikkingen | aanvraagAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN BIJGEBOUW, SEVENAERPAD 5 OUDEHORNE

 

Het bouwen van een bijgebouw op het perceel Sevenaerpad 5 te Oudehorne (14-01-2021).

 

De aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis. In dit stadium is het indienen van zienswijzen/bezwaar nog niet mogelijk. De publicatie is alleen bedoeld ter informatie. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling vergunningen, telefoonnummer 14 0513. Op verzoek kunnen stukken die openbaar zijn per mail worden toegezonden. Daarvoor kunt u een mail sturen naar vergunningen@heerenveen.nl.