Gemeenteblad van Roerdalen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenGemeenteblad 2021, 14773Beschikkingen | afhandelingGeweigerde omgevingsvergunning - Kerkplein 1 - Herkenbosch

Kerkplein 1, 6075 AH Herkenbosch: het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Verzonden op 8 januari 2021. Reguliere procedure.

Bij de reguliere procedure kunt u, als u belanghebbende bent, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Doe dit binnen het wettelijke termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Bij spoedeisend belang kunt u, naast het bezwaarschrift, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.