Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 147447Beschikkingen | afhandelingVerleende uitgebreide omgevingsvergunning Bedafseweg 7b, 5476 VZ te Vorstenbosch

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

 

Het geheel intrekken van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) mbt de op 12 januari 2016 verleende OBM met extern zaaknummer 726173, geheel in te trekken alsmede de bijbehorende verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van 1 september 2015 (Z/00965) in te trekken;

 

Verzenddatum: 8 mei 2021

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Uitgebreide procedure-Besluiten

Heesch, 12 mei 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze