Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 14608Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag vaststellen van een hogere grenswaarde voor geluid, Eindhovenseweg 28A in Best

Op 13 januari 2021 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het aanvragen van een hogere grenswaarde geluid i.v.m. herziening bestemmingsplan

Locatie:

Eindhovenseweg 28A in Best

Dossiernummer:

HOWAA-21-00075

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer het college zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.